آئداس در مرکز گوانگژو وانکه در سواحل رودخانه مروارید کار می‌کند

به عنوان بخشی از CBD، دو برج این مجموعه عمداً به اشتباه قرار گرفته اند تا نمای وسیعی از رودخانه و منطقه مرکز شهر را از هر دو نقطه دید ارائه دهند.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس