اسکات براونریگ از مقصد گردشگری سلامت زیست محیطی «خلیج لاک پشت» در جنوب مراکش رونمایی کرد.

بین صحرای صحرا و اقیانوس اطلس، منطقه دخلا یک کانون رو به رشد برای فرهنگ، گردشگری و ورزش‌های آبی است.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس