اسکات براونریگ از مقصد گردشگری سلامت زیست محیطی «خلیج لاک پشت» در جنوب مراکش رونمایی کرد.

اسکات براونریگ از مقصد گردشگری سلامت زیست محیطی «خلیج لاک پشت» در جنوب مراکش رونمایی کرد.بین صحرای صحرا و اقیانوس اطلس، منطقه دخلا یک کانون رو به رشد برای فرهنگ، گردشگری و ورزش‌های آبی است.منبع