اقامتگاه تعطیلات طراحی IDMatrix در چنگدو چین

اقامتگاه تعطیلات طراحی IDMatrix در چنگدو چیناقامتگاه چشمه مو در پارک اکسپو کشاورزی با هدف ایجاد آرامش برای مردم محلی و بازدیدکنندگان به طور یکسان است.منبع