اولین، بالاترین، بزرگترین و بهترین جهان

اولین، بالاترین، بزرگترین و بهترین جهاندر این قسمت، ما در مورد پروژه های مورد علاقه خود “World’s First” و “World’s Highest” بحث می کنیم.منبع

تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس