اولین اقامتگاه پنت هاوس در 101 در کلیولند فاش شد

اولین اقامتگاه پنت هاوس در 101 در کلیولند فاش شدپنت هاوس نمایشی، در قلب فیتزرویا، یکی از چهار پنت هاوس جدید است که توسط برگمن و مار طراحی شده است تا پناهگاهی ایده آل در یکی از پر جنب و جوش ترین محله های لندن ارائه دهد.منبع