اولین اقامتگاه پنت هاوس در 101 در کلیولند فاش شد

پنت هاوس نمایشی، در قلب فیتزرویا، یکی از چهار پنت هاوس جدید است که توسط برگمن و مار طراحی شده است تا پناهگاهی ایده آل در یکی از پر جنب و جوش ترین محله های لندن ارائه دهد.منبع