اولین فضای سلامت و تندرستی در معماری فردریک تانگ

دگرگونی طبقه بالای ساختمان تجاری 12 طبقه در سال 1901 منجر به ایجاد خانه ای پر نور و رنگارنگ در سوهو برای MOXI، یک استودیوی طب سوزنی و سلامتی شد.منبع