برندگان مسابقه جهانی آسمان خراش 2022 اعلام شدند

برندگان مسابقه جهانی آسمان خراش 2022 اعلام شدندهیئت داوران از بین 427 پروژه دریافتی، سه برنده و 20 لوح تقدیر را انتخاب کردندمنبع