تفرجگاه مراکشی با الهام از بربرهای نیمه عشایری افتتاح شد

اگرچه خلیج فیرمونت تاغازوت یک مقصد کاملاً مدرن است، طراحی اسکایپ اصول طراحی قدیمی و لمس ظریف فرهنگ بربر را در سرتاسر آن بافته است، تا مناطقی از آرامش را در میان باغ‌های زیتون و بادام فراهم کند که مهمان می‌تواند کاملاً در طبیعت غوطه‌ور شود.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس