توسعه کاربری مختلط GBL Architect طرح اصلی 10 ساله کانادا را تکمیل می کند

GBL و Brenhill به طراحی 8X ON THE PARK با چشم انداز شهری و معماری کل نگر نزدیک شدند که مواد تقویت شده با ابتکارات پایدار با کارایی بالا را در خود جای داده است.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس