جنبه خوب، بد و زشت متاورس و NFT

جنبه خوب، بد و زشت متاورس و NFTدر این قسمت، ما در مورد اینکه چگونه Metaverse می تواند خلاقیت بیشتری را از معماران الهام بخشد، و پیامدهای زیست محیطی ایجاد NFT ها بحث می کنیم.منبع