خانه مزرعه پنج سطحی Deconstructs crafts را در دهلی نو، هند طراحی کنید

اقامتگاه مجلل در مزارع Chattarpur نشان دهنده زرق و برق و اسراف استمنبع