خانه مزرعه پنج سطحی Deconstructs crafts را در دهلی نو، هند طراحی کنید

خانه مزرعه پنج سطحی Deconstructs crafts را در دهلی نو، هند طراحی کنیداقامتگاه مجلل در مزارع Chattarpur نشان دهنده زرق و برق و اسراف استمنبع