خانه نپالی با طراحی معماری 42 میلی متری با فضایی برای تکامل

خانه نپالی با طراحی معماری 42 میلی متری با فضایی برای تکاملطراحی شیک مینیمالیستی با دنیای طبیعی که آن را احاطه کرده است ترکیب می شودمنبع