خانه کامل خانواده آتلیه بمبئی را در بمبئی، هند باز کنید

خانه کامل خانواده آتلیه بمبئی را در بمبئی، هند باز کنیدپروژه «Blenden» اتاق‌های جداگانه را با هم ترکیب می‌کند تا گفتگوی بزرگ‌تری ایجاد کندمنبع