خاویر زوبیا از معماران MORFA برنده اولین مسابقه Next Top Metaverse Build شد

خاویر زوبیا از معماران MORFA برنده اولین مسابقه Next Top Metaverse Build شدZubia در رده بهترین معمار اول شد و همچنین برنده جایزه برتر یک قطعه زمین Decentraland، 3500 توکن SAND، 2000 توکن RNVI و مجوز Threedium شد.منبع