داستان سرایی فرهنگی و طراحی تاثیرگذار Seoul Cannabis و SevenPoint Interiors

طرح خرده فروشی تورنتو با ادای احترام به تمایل بنیانگذار برند به صحنه هیپ هاپ کره ای، نوعی اعتراض به قوانین و دیدگاه های اجتماعی در مورد حشیش در کشورش است.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس