دفتر پرچمدار مایکروسافت ANZ در برج شمال سیدنی

بیش از 1400 کارمند مایکروسافت از خیابان دنیسون 1 کار خواهند کرد، در اقدامی که دفاتر North Ryde، Oxford St و WeWork در CBD سیدنی طراحی شده توسط GroupGSA را ادغام می کند.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس