دفتر پرچمدار مایکروسافت ANZ در برج شمال سیدنی

دفتر پرچمدار مایکروسافت ANZ در برج شمال سیدنیبیش از 1400 کارمند مایکروسافت از خیابان دنیسون 1 کار خواهند کرد، در اقدامی که دفاتر North Ryde، Oxford St و WeWork در CBD سیدنی طراحی شده توسط GroupGSA را ادغام می کند.منبع