سبک برفی در مونتانا یلوستون کلاب کابین توسط JLF Architects

توسط هانا هولتمنبع معماران JLF کابین سه جزئی را با چوب بازیافتی، صخره خزه مونتانا روی هم، کاج های چوبی از محل، چوب از انبار چوبی 100 ساله و بقایای یک کلبه قدیمی طراحی کردند.