سبک برفی در مونتانا یلوستون کلاب کابین توسط JLF Architects

معماران JLF کابین سه جزئی را با چوب بازیافتی، صخره خزه مونتانا روی هم، کاج های چوبی از محل، چوب از انبار چوبی 100 ساله و بقایای یک کلبه قدیمی طراحی کردند.

توسط هانا هولتمنبع