سبک خاص فرانک گری افق تورنتو را با دو برج زیبا می کند

طراحان داخلی استودیو پائولو فراری با این معمار نمادین در بلندترین پروژه خود همکاری کردند.منبع