طراحی مجدد داخلی دفتر MVRDV پس از همه گیری برای Shopify برلین

طراحی مجدد داخلی دفتر MVRDV پس از همه گیری برای Shopify برلیناین فضای 1000 متر مربعی در خیابان Köpenicker در منطقه برلین-Mitte واقع شده است تا در تضاد با دفاتر خانگی، با تمرکز بر همکاری طراحی شده باشد.منبع