طراحی مجدد داخلی دفتر MVRDV پس از همه گیری برای Shopify برلین

این فضای 1000 متر مربعی در خیابان Köpenicker در منطقه برلین-Mitte واقع شده است تا در تضاد با دفاتر خانگی، با تمرکز بر همکاری طراحی شده باشد.منبع

تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس