طراحی مفهومی شامل تراس روی پشت بام الهام گرفته از میامی برای هتل گوتنبرگ است

افتتاح این سایت در تابستان 2022 بخشی از پروژه Älvstaden برای ترویج صنعت و گردشگری است.منبع