طراحی پارک صنعتی کنار رودخانه Aedas در هانگژو، چین

طراحی پارک صنعتی کنار رودخانه Aedas در هانگژو، چینشهر قرن کیان جیانگ در آستانه بازی های آسیایی هانگژو 2022 در حال توسعه سریع است.منبع