طراحی پارک صنعتی کنار رودخانه Aedas در هانگژو، چین

شهر قرن کیان جیانگ در آستانه بازی های آسیایی هانگژو 2022 در حال توسعه سریع است.منبع