طرح جامع سبز برای اطراف فرودگاه فرانسه

توسط هانا هولتمنبع پس از یک سال گفتگوی رقابتی، تیم به رهبری لافایت، با همکاری KCAP، Etablissement، Elioth، Suez، Ville en Œuvre، Mint و E.Co، برنده طرح جامع 700 هکتاری برای منطقه اطراف فرودگاه Tours Val de Loire شده است. در فرانسه با دو تیم بین المللی دیگر رقابت می کند