طرح جامع سبز برای اطراف فرودگاه فرانسه

طرح جامع سبز برای اطراف فرودگاه فرانسه


پس از یک سال گفتگوی رقابتی، تیم به رهبری لافایت، با همکاری KCAP، Etablissement، Elioth، Suez، Ville en Œuvre، Mint و E.Co، برنده طرح جامع 700 هکتاری برای منطقه اطراف فرودگاه Tours Val de Loire شده است. در فرانسه با دو تیم بین المللی دیگر رقابت می کند

توسط هانا هولتمنبع