فرناندو منیس دومین موزه رودن اروپا را در سانتا کروز د تنریف طراحی می کند

فرناندو منیس دومین موزه رودن اروپا را در سانتا کروز د تنریف طراحی می کنداین قطعه دارای بیش از 15000 متر مربع فضای سبز عمومی و یک کلیسای نئوگوتیک فهرست شده است.منبع