فروشگاه پاپ آپ پولاروید Inkmason در چین

فروشگاه پاپ آپ پولاروید Inkmason در چیناین پروژه که در مجتمع خرید Sino-Ocean Taikoo Li در چنگدو واقع شده است، محصول ترکیبی از تحقیقات گسترده در مورد موقعیت برند، زمینه سایت و تجربه مصرف کننده است.منبع