فروشگاه پاپ آپ پولاروید Inkmason در چین

این پروژه که در مجتمع خرید Sino-Ocean Taikoo Li در چنگدو واقع شده است، محصول ترکیبی از تحقیقات گسترده در مورد موقعیت برند، زمینه سایت و تجربه مصرف کننده است.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس