لهستان برداشت جدیدی از سازه های پیش ساخته ارائه می دهد

“زورو” یک توسعه مسکونی در لهستان است که شامل 51 آپارتمان، 5720 متر مربع است و توسط فرانتاگروپ طراحی شده است.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس