لهستان برداشت جدیدی از سازه های پیش ساخته ارائه می دهد

لهستان برداشت جدیدی از سازه های پیش ساخته ارائه می دهد“زورو” یک توسعه مسکونی در لهستان است که شامل 51 آپارتمان، 5720 متر مربع است و توسط فرانتاگروپ طراحی شده است.منبع