مجتمع مسکونی جنگلی با منظره دریا در ترکیه

پروژه “املاک مسکن لماریز ازمیر” در استان ازمیر توسط شرکت XL Architecture + Engineering طراحی شده است و مطابق با استانداردهای جدید معماری مسکن در دوران پس از همه گیری است.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس