محل برگزاری 5000 فوت مربعی ایلینوی که به غذاخوری ها و خریداران پاسخ می دهد

هدف طراحی کوشینگ ترل برای مفهوم رستوران، میز در مرکز کریت اوکبروک، ایجاد یک تجربه غذاخوری دلپذیر و غوطه ور کردن مهمانان در داستان Crate & Barrel بود.منبع