معماری B² کارخانه را به استودیوی ضبط در پراگ، جمهوری چک تبدیل می کند

این پروژه زیبایی‌شناسی صنعتی گذشته را با بینش هنری آینده پیوند می‌دهدمنبع