مواد، محصولات و هزینه هایی که در طراحی ساختمان های Passivhaus باید در نظر گرفته شود

تامسین هانکه در مورد چالش هایی که معماران هنگام طراحی بر اساس استاندارد Passivhaus با آن مواجه هستند و اینکه چگونه ساختمان ها می توانند برای دستیابی به این اعتبار مقاوم سازی شوند صحبت می کند.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس