هاستل معاصر فلورانس که در آن انعطاف پذیری، فضا و رنگ در کنار هم وجود دارندPierattelli Architetture، YellowSquare را طراحی کرد، فضایی به مساحت 5000 متر مربع در توسکانی، جایی که معماری دهه 1930 به قالبی جوان و بین فرهنگی تبدیل شد.منبع