هویت فضایی MEAN* برای The Migrant Kitchen در نیویورک

طراحی شبکه معماری خاورمیانه، آشپزخانه و اتاق ناهار خوری را برای رستوران هایی که برای اولین بار در مکان های ناهار خوری قرار می گیرند، گرد هم می آورد.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس