ویلای اسپانیایی با دکوراسیون اسکاندیناویایی

ویلای اسپانیایی با دکوراسیون اسکاندیناویاییاین ویلا بخشی از پروژه سابینای آنتون بیلتون در ایبیزا است، اولین ملک ویلایی خصوصی جزیره با الهام از محیط زیست.منبع