ویلای اسپانیایی با دکوراسیون اسکاندیناویایی

این ویلا بخشی از پروژه سابینای آنتون بیلتون در ایبیزا است، اولین ملک ویلایی خصوصی جزیره با الهام از محیط زیست.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس