پل Yuandang BAU به طور پویا استان جیانگ سو و شانگهای را متحد می کند

این پل که بر روی دریاچه یواندانگ کشیده شده، با طرحی شبیه روبان ها و موج های آب جریان دارد.منبع