کاتاماران آینده نگر Rossinavi که توسط معماران Zaha Hadid طراحی شده است

توسط ناو پالمنبع این مفهوم، پرچمدار فناوری سبز Rossinavi است که دارای سه سطح پنل خورشیدی است که امکان ناوبری کاملاً الکتریکی و یک مرکز کنترل با مدیریت هوش مصنوعی را برای اطمینان از تأثیر کم محیطی و مدیریت مصرف انرژی فراهم می کند.