کشتی سازی شانگهای: مکانی برای اجتماع

کشتی سازی شانگهای یک توسعه ترکیبی جدید در منطقه Lujiazui است که توسط فارلز برای ایجاد یک مقصد جدید به هم پیوسته طراحی شده است.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس