کشتی سازی شانگهای: مکانی برای اجتماع

کشتی سازی شانگهای یک توسعه ترکیبی جدید در منطقه Lujiazui است که توسط فارلز برای ایجاد یک مقصد جدید به هم پیوسته طراحی شده است.منبع