گروه کارت فضای نشیمن پنت هاوس چند منظوره را در دبی ایجاد می کند

گروه کارت فضای نشیمن پنت هاوس چند منظوره را در دبی ایجاد می کنداین ملک دارای منظره ای از جزایر نخل است که خود را “هشتمین عجایب جهان” نامیده است.منبع