گروه کارت فضای نشیمن پنت هاوس چند منظوره را در دبی ایجاد می کند

این ملک دارای منظره ای از جزایر نخل است که خود را “هشتمین عجایب جهان” نامیده است.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس