گروه Bjarke Ingels برنده مسابقه بین المللی طراحی برای پیشنهاد سالن فیلارمونیک ولتاوا شد

ساختمان جدید به دگرگونی یکی از مهم‌ترین مکان‌های قهوه‌ای پراگ کمک می‌کند که در نهایت به خانه ۲۵۰۰۰ ساکن در ۱۱۰۰۰ آپارتمان تبدیل می‌شود.منبع