ACPV از بازسازی برجسته آمفی تئاتر شهری در نیویورک رونمایی کرد

فضای باز با هدف ایجاد محل ملاقات برای فعالیت های فرهنگی استمنبع