ADP Architecture و O’Donnell + Tuomey برای طراحی مرکز دانشجویی جدید برای دانشگاه یورک

ADP Architecture و O’Donnell + Tuomey برای طراحی مرکز دانشجویی جدید برای دانشگاه یورک


پس از یک مسابقه طراحی بین‌المللی، ADP Architecture و O’Donnell + Tuomey برای ایجاد یک پیشنهاد جدید برای ساختمان جدید مرکز دانشجویی به مساحت 5000 متر مربع و محله میدان دانشگاه در قلب دانشگاه یورک منصوب شدند.

توسط هانا هولتمنبع