Aedas فضای تجاری و مسکونی را طراحی می کند که بر فراز ووهان قرار دارد

این دو برج قصد دارند یک نقطه عطف جدید باشند که مناظری پانوراما از رودخانه یانگ تسه را ارائه می دهدمنبع