Aedas مفهومی را برای مرکز نوآورانه G60 در شانگهای، چین طراحی کرد

این پروژه بخشی از رشد سریع منطقه ای است که به کریدور نوآوری علم و فناوری G60 در نزدیکی دلتای رودخانه یانگ تسه متصل می شود.منبع