Aedas مفهومی را برای مرکز نوآورانه G60 در شانگهای، چین طراحی کرد

Aedas مفهومی را برای مرکز نوآورانه G60 در شانگهای، چین طراحی کرداین پروژه بخشی از رشد سریع منطقه ای است که به کریدور نوآوری علم و فناوری G60 در نزدیکی دلتای رودخانه یانگ تسه متصل می شود.منبع