BLUE Architecture Studio یک فروشگاه دسر آرام در Qinhuangdao ایجاد می کند

دور از پکن صنعتی، هدف این فروشگاه ارائه راحتی در کنار ساحل استمنبع