Bluebottle دفتر Atomico را در ساختمان منحصر به فرد هنر دکو لندن بازسازی کرد

Bluebottle دفتر Atomico را در ساختمان منحصر به فرد هنر دکو لندن بازسازی کرددفتر شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر، که اکنون در The Gaslight قرار دارد، شامل سه طبقه و یک سطح نیم طبقه است که با هدف رفاه طراحی شده است.منبع