Bulak Projekt کارخانه قند ورشو را به مجتمع هتلی معاصر تبدیل می کند

کارخانه “Znin” قرن نوزدهمی به هتل های 3 ستاره و 4 ستاره تبدیل شده است.منبع