Champalimaud Design فرهنگ و چشم انداز جزایر کیمن را در نوسازی هتل جشن می گیرد

Ritz-Carlton، Grand Cayman پس از بازسازی گسترده توسط استودیوی طراحی داخلی برنده جایزه Champalimaud Design دوباره بازگشایی شد.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس