Champalimaud Design فرهنگ و چشم انداز جزایر کیمن را در نوسازی هتل جشن می گیرد

Champalimaud Design فرهنگ و چشم انداز جزایر کیمن را در نوسازی هتل جشن می گیردRitz-Carlton، Grand Cayman پس از بازسازی گسترده توسط استودیوی طراحی داخلی برنده جایزه Champalimaud Design دوباره بازگشایی شد.منبع