CUN PANDA NANA طراحی قهوه خانه را در فوجیان چین ایجاد می کند

CUN PANDA NANA طراحی قهوه خانه را در فوجیان چین ایجاد می کندکافه جدید در ساختمانی گنبدی شکل قرن نوزدهمی با منظره طبیعی دریا واقع شده استمنبع