CUN PANDA NANA طراحی قهوه خانه را در فوجیان چین ایجاد می کند

کافه جدید در ساختمانی گنبدی شکل قرن نوزدهمی با منظره طبیعی دریا واقع شده استمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس