groupDCA تجربه خرید در هند را تغییر می دهد

توسط هانا هولتمنبع با شتاب گرفتن مقاصد خرده فروشی ورق کف بزرگ در هند، groupDCA توسط این شرکت به کار گرفته شد تا هویت برند و طرح طراحی فضایی جدیدترین شعبه خود، “Le Marche” را هماهنگ کند.

تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس