IKEA درون شهر وین: چیزی بیش از یک فروشگاه مبلمان

این فروشگاه که توسط کوئرکافت طراحی شده است، دارای هاستل، تراس عمومی پشت بام و اتصالات حمل و نقل عمومی عالی استمنبع