JCJ Architecture از استراحتگاه مجلل برای Choctaw Nation دورانت، اوکلاهاما رونمایی کرد.

در حالی که خورشید از آسمان عبور می کند، سایه ها می رقصند و منظره ای بصری در نمای برج آسمان ایجاد می کنند.منبع