LW Design از هتل لوکس مینیمالیستی در دبی رونمایی کرد

“نسخه دبی” اولین در نوع خود در شهر با سبک، متریال و زبان طراحی برجسته استمنبع